שלח
תודה!
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם מלא:
שדה חובה
דוא"ל:
שדה חובה
טלפון:
שדה חובה
צרו עימנו קשר: 03-5603535

העלאת שכר מינימום החל מ-1 בדצמבר 2017

 

מס מעסיקים (היטל) בגין עובדים זרים - החלטת בית המשפט העליון

 

הבהרה בקשר לשיעורי ההפקדות לפיקדון בגין העסקת עובדים זרים מסתננים

 

חובת הפרשה לפנסיה בגין העסקת בעלי שליטה

 

עדכון שיעורי ההפקדות לפיקדון בגין העסקת עובדים זרים מסתננים

 

הפקדת פיקדון בגין העסקת עובדים זרים מסתננים - מעודכן

 

הפקדת פיקדון בגין העסקת עובדים זרים מסתננים

 

עדכון בקשר להעסקת עובדים זרים 

 

עדכון בדבר דיווח באופן מקוון על הפקדות לקופות גמל

 

זכאות עובדים זרים לנקודות זיכוי

 

מענקים מטעם משרד הכלכלה בגין קליטה והכשרת עובדים 

 

פנסיית חובה לעצמאים

 

שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים ותשלום ערובה להוצאות משפטיות

 

שכר מינימום, ימי חופשה והפרשות לביטוח פנסיוני - תזכורת!

 

העסקת מלצרים וברמנים לשנת 2017

 

הבהרה לעדכון שכר מינימום, ימי חופשה ושיעורי הפקדות פנסיוניות 

 

עדכון בדבר שינויים בדיווח לקופת גמל - יולי 2016 

 

העלאת שכר מינימום ומכסת ימי חופשה החל מיולי 2016 

 

עדכון שיעורי הפקדות לביטוח פנסיוני החל מחודש יולי 2016

 

דיווח נתוני שכר חצי שנתי ושנתי לביטוח לאומי החל מינואר 2016

 

דיווחים מקוונים על הפקדות לקופות גמל החל מינואר 2016 - עדכון

 

הצעת חוק לשירות "עקוב אחרי" בקרנות הפנסיה

 

דיווח באופן מקוון על הפקדות לקופות גמל

נספחים לחוזר בעניין דיווח באופן מקוון על הפקדות לקופות גמל

 

העלאת שכר המינימום במשק החל מחודש אפריל 2015

 

שינויים בדיווחים לקופות הגמל 

 

העסקת פליטים

 

תשלום היטל בגין העסקת פליטים 

 

החזר הוצאות לעובד בגין שימוש ברכב הפרטי של העובד

 

חובת הפרשה לפנסיה לעובד זר 

 

העלאת שכר מינימום במשק החל מחודש אוקטובר 2012 

 

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

 

שכר מלצרים 

 

דיווח ניהול ורישום שעות העבודה של העובדים-יישום תיקון 24 לחוק הגנת השכר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בראש כל מחלקה במשרד ניצב מנהל הפועל יחד עם עובדי המחלקה לאספקת השירותים לקבוצת הלקוחות שבאחריותם. התוצאה - הכרות מעמיקה עם כל לקוח וטיפול בצרכיו באופן הנכון ביותר המבטיח מעקב רצוף ואינטנסיבי של ענייני הלקוח.
גוזלן לוריא ושות` רחוב גולדברג 1, תל אביב-יפו 65784. טלפון: 03-5603535 | פקס: 03-5602226 |