הבהרה בקשר לעדכון שכר מינימום, מכסת ימי חופשה ושיעורי הפקדות לביטוח פנסיוני אוגוסט 2016

הבהרה בקשר לעדכון שכר מינימום, מכסת ימי חופשה ושיעורי הפקדות לביטוח פנסיוני אוגוסט 2016

בהמשך לחוזרים מקצועיים בדבר עדכון שכר מינימום, מכסת ימי חופשה ושיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני, ובעקבות פניות בבקשות להבהרות בנושא, מצאנו לנכון לעדכנכם כדלקמן :

 1. ביום 1 ביולי 2016 עודכן שכר המינימום (פעימה 3 מתוך 4 פעימות, שהאחרונה צפויה לחול בינואר 2017).
  להלן שכר מינימום מעודכן למבוגר החל מ-1.7.16 ועד 31.12.16:
  שכר חודשי  (עד 43 שעות שבועיות) – הגבוה מבין 47.5% מהשכר הממוצע במשק לבין 4,825 ₪.
  שכר לשעה – 25.94 ₪.
  שכר יומי (6 ימי עבודה) – 193 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-25.94 ₪ לשעה).
  שכר יומי (5 ימי עבודה) – 222.69 ₪ (ובכל מקרה לא פחות מ-25.94 ₪ לשעה).

  החל מ-1.1.17 ואילך – שכר המינימום החודשי יעמד על הסך של 5,000 ₪.

 2. ביום 16 בפברואר 2016 בוצע תיקון לחוק חופשה שנתית, ועל פיו נקבעו העדכונים הבאים :

החל מיום 1.7.16 ועד 31.12.16 – עובד בכ"א מארבע שנות עבודתו הראשונות יהיה זכאי ל-15 ימי עבודה.
החל מיום 1.1.17 ואילך – עובד בכ"א מחמשת שנות עבודתו הראשונות יהיה זכאי ל-16 ימי עבודה.
לנוחותכם, מצ"ב הזכאות המעודכנת לחופשה שנתית :

וותק בשנים זכאות בימים זכאות בימי עבודה בפועל (נטו)
6 ימים בשבוע 5 ימים בשבוע
1-4 15 13 11
5 16 14 12
6 18 16 14
7 21 18 15
8 22 19 16
9 23 20 17
10 24 21 18
11 25 22 19
12 26 23 20
13 27 24 20
14+ 28 24 20


* בימי החופשה נכלל יום מנוחה אחד לכל 7 ימי חופשה.

3. ביוני 2016 הוחלט על עדכון שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני, עדכון שיעורי ההפקדות לתגמולים יתבצע ב-2 פעימות :
-החל מיולי 2016 יגדלו הפקדות העובד לקופת גמל ל-5.75% והפקדות המעביד ל-6.25%.
-החל מינואר 2017 יגדלו הפקדות העובד לקופת גמל ל-6% והפקדות המעביד ל-6.5%.
לעיונכם, מצ"ב קישור לחוזר מפורט בנושא זה : העלאת שיעורי הפקדות לביטוח פנסיוני.

4. אנו ממליצים ללקוחות משרדנו, אשר מעסיקים מלצרים, לבחון את עדכון הפרשות למלצרים בשיטה הנהוגה בעסק לתגמול המלצרים.
וללקוחות הנוהגים לגבות סכום מהמלצרים עבור כל שעת עבודה לטובת חלקם בסוציאליות ובביטוח לאומי , לקבל הנחיה מסודרת מהגורמים המקצועיים הרלוונטיים במשרדנו.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

פנייתך נשלחה בהצלחה !