העסקת פרילנסר לאור פסיקה חדשה יוני 2012

העסקת פרילנסר לאור פסיקה חדשה יוני 2012

לקוח נכבד, 

  1. ברצוננו להפנות את תשומת ליבך לפסק דין רפי רופא נ' מרקם סוכנות לביטוח בע"מ  אשר ניתן לאחרונה ומשנה את הכללים בכל הקשור לזכויות המגיעות לפרילנסר המוכיח לבית הדין את היותו מועסק כשכיר ולפיכך זכאי בהתאם לזכויות סוציאליות , פיצוי פיטורים , שעות נוספות וכו'.
  2. המצב המשפטי טרם הפסיקה האחרונה– עסקים רבים מגנים על עצמם בהסכם ההתקשרות עם הפרילנסר , ומוסיפים סעיף הידוע בכינויו – "סעיף גדרון ". הסעיף קובע כי במקרה שבו הפרילנסר יתבע את העסק  בדרישה להכירו כעובד שכיר , אזי התמורה לה יהיה זכאי בתור שכיר תהיה נמוכה בהרבה מהתמורה שמקבל בתור עצמאי ( כיוון שהיא מגלמת את ההוצאות הסוציאליות , שעות נוספות וכו' ) ולכן הפרילנסר יהיה חייב להחזיר למעסיק סכומים אותם קיבל ביתר עקב העסקתו כעצמאי. 
  3. פסיקת בית הדין האחרונה – בית הדין קבע כי עובד שסווג באופן שגוי כעצמאי , יהא זכאי לזכויות הסוציאליות שנשללו ממנו, על סמך השכר המשוער שהיה מקבל לו היה מוגדר מלכתחילה כשכיר , ובלי שניתן לקזז ממנו סכום כלשהו  מתוך הזכויות שיקבל בגין סכומי "יתר"  כביכול.  בית הדין קבע שאין לשים דגש על קיומו של "סעיף גדרון " בהסכם בין הצדדים .
  4. המלצות ליישום– 
  1. מומלץ לבדוק את ההסכמים שנחתמו  עם פרילנסרים בעסק , לרבות עדכון הסכם ההתקשרות עמם בהתאם לפסיקה החדשה.
  2. יש לנהל רישום שעות עבודה של הפרילנסר בהתאם לדרישות תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר , בדומה לרישום שעות עבודה אצל שכיר.
  3. יש לבצע כימות של החשיפה לתביעות מצד פרילנסרים לאור פס"ד האחרון ( המועסק יכול לתבוע הפרשים בעד 7 שנים אחורה ) .
  1. בימים אלו בוחן משרדנו את השלכות פסק הדין ולפיכך נבקשכם לפנות למשרדנו לקבלת יעוץ  פרטני נוסף.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת .

בכל מקרה שמתעוררות שאלות אנו עומדים לרשותך למתן מענה .

פנייתך נשלחה בהצלחה !