מלחמת "חרבות ברזל" – חוזר מס' 4 – 12.10.23

מלחמת "חרבות ברזל" – חוזר מס' 4 – 12.10.23

                                                                                                                                                                                                                                                                           ‏12 אוקטובר 2023

לקוחות יקרים,    

                 מלחמת "חרבות  ברזל" – היערכות עסקית והמלצות פיננסיות – חוזר מספר 4

לאחר מספר ימים, נראה כי הלחימה תמשך בעצימות משמעותית בשבועות הקרובים, ותמשיך להשפיע על מצב העסקים באופן שמצריך היערכות ומענה מתאימים.

בהתאם לכך, הרינו לפרט בתמצית, המלצות עסקיות חיוניות, שיסייעו לכם להתמודד עם המצב כאמור לעיל:

 1. דחייה, פריסה והפחתה של תשלומי מיסים –
 • ניתן לדחות את דיווח ותשלומי המע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה עד ליום 26.10.23. למי שנדרשת דחייה נוספת, ניתן לשלם עד ליום 23.11.23, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ללא קנסות.
 • במקרים מיוחדים בהם נדרשת פריסה ארוכה יותר, הנכם מתבקשים לפנות למשרדנו, ואנו נסייע בידיכם לבצע פריסה ארוכה יותר ככל שניתן.
 • הפחתת מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי – בעסקים בהם השפעת המלחמה מהותית יש לבצע הפחתה של מקדמות מס הכנסה (עצמאיים + חברות) ומקדמות ביטוח לאומי אצל עצמאיים, ביעוץ ובתיאום עם משרדנו.
 • הפחתת שכר בעלי שליטה – בחברות בהן השפעת המלחמה ניכרת, יש לשקול הפחתת שכר בעלי שליטה ובכך להפחית את תשלומי הניכויים למס הכנסה וביטוח לאומי, ולהקטין את התזרים השלילי בעסק. מומלץ לבצע התאמות אלו ביעוץ משרדנו ובתיאום הנדרש לביטוח אובדן כושר עבודה.
 1. פעולות עסקיות להפחתת הגירעון הפיננסי –
 • הקפאה או פריסה של תשלומים לספקים וזכאים אחרים.
 • צמצום הוצאות קבועות בעסק וניהול מו"מ להפחתתן, לרבות: דמי שכירות, דמי ניהול, דמי מנוי, דחיית תשלומי ארנונה וכיוצא בזה.
 • הקטנה עד עצירה של רכישת סחורות ומלאים, בכל עסק לפי נסיבותיו.
 • דחייה עד הקפאה של תוכניות השקעה.
 • הקפאה או פריסה מחדש של הלוואות בבנקים ואצל ספקי אשראי אחרים.
 • הקטנת הוצאות שכר – מדובר בנושא מורכב, התלוי במיקום העסק ובאפשרות הפעלתו, הן במישור התקנות והנחיות פיקוד העורף, והן בענף בתנאי המיגון וכדומה.
  רצ"ב קישור לחוזר שפרסמנו שנערך על ידי משרד עורכי דין בכור: "חרבות ברזל" – יחסי עובד מעביד במהלך המלחמה, העוסק בנושאים הבאים:
 1. האם מעסיק מחויב לשלם שכר לעובד בשל היעדרות בעקבות מצב המלחמה?
 2. האם חלה על המעסיק חובה לשלם שכר במקרה של סגירת העסק?
 3. איסור פיטורים ורציפות בעבודה.
 4. היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בכלל, ובפרט – בענף השמירה.

3. הגדלה וגיוס של אשראי נוסף והלוואות בערבות מדינה –

במקרים הרלוונטיים יש לפעול להגדלת האשראי העסקי השוטף או באמצעות נטילת הלוואות ודחיית פירעונן (גרייס) למועד בו העסק יחזור לפעילות רגילה בסוף תקופת המלחמה.
ניתן להיעזר במשרדנו בגיוס הלוואות בערבות מדינה. פניות בנושא זה יופנו לרו"ח עופר אחדות, מנהל החברה לייעוץ פיננסי של המשרד.

שמרו על עצמכם ועל היקרים לכם, ונקווה לימים שקטים וטובים יותר.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

בכבוד רב, גוזלן לוריא ושות', רואי – חשבון

 
   

פנייתך נשלחה בהצלחה !