טיפול בעודפי מזומנים לאור עליית שיעור ריבית בנק ישראל – מרץ 2023

טיפול בעודפי מזומנים לאור עליית שיעור ריבית בנק ישראל – מרץ 2023

בתקופה האחרונה השתנו תנאי השוק וסביבת הריבית עלתה משמעותית.

בהתאם לכך אנו ממליצים לבחון את תזרימי המוזמנים והיתרות הכספיות שלכם ולפעול במתווה שמביא בחשבון שיקולים כדלקמן:

 

 1. לנהל מו"מ עם הבנקים על עלות האשראי במסגרות אשראי שוטף ובהלוואות.
  אשראי זה עשוי לנוע בין ריבית בשיעור פריים + 0.5% ועד לריבית בשיעור פריים + 6% , ותלוי בגורמים רבים : תחום העיסוק , ביטחונות , וותק והיסמכות אישית על מנהלי החברה וכו'…

 2. במידה ויש בידיכם עודף תזרימי אנו ממליצים לנהל אותו באופן ולפי סדר עדיפות הבא:
  • לצמצם מסגרות אשראי שוטף (עו״ש), משום שעלותו היא הגבוהה ביותר – ריבית בטווח 8-12% לשנה.
  • לפרוע הלוואות שעלותן גבוהה , בדר״כ ריבית בשיעור 6-10% לשנה.
  • להפקיד מזומנים בקרנות כספיות נזילות (ע"ב יומי) בתשואה שנתית של כ- 3.5%.
  • להפקיד מזומנים בפיקדונות לשנה בתשואה שנתית של כ- 4%.

 

השיעורים המפורטים לעיל , הינם מקורבים ותלויים בהיקפים ובתנאים הפרטניים בכל עסק.

אין בחוזר זה המלצה לפעולה מסוימת , אלא להפנות את תשומת ליבכם לעניין.

ככל שהדברים רלבנטיים, מומלץ לקבל יעוץ פרטני בהתאם לתנאים בעסקכם.

פנייתך נשלחה בהצלחה !