למה גוזלן לוריא

למה גוזלן לוריא

ב"גוזלן לוריא" מתמחים במתן שירותים לעסקים קטנים ובינוניים.

מתוך התמחות זאת גובשה תפיסה הוליסטית המתבטאת במתווה עבודה ובתוכן שירותים, אשר מעניקים ללקוחות המשרד מענה רב תחומי כולל, המהווה בסיס איתן לניהול העסק ומשפרת באופן מהותי את סיכויי ההצלחה של לקוחות המשרד בזירת התחרות העסקית שלהם.

המשרד מלווה את כלל לקוחותיו במגוון נושאים מעבר לשירותים ההכרחיים לפי דרישות החוק והרשויות. כך מעבר לביקורת הספרים, עריכת הדוחות המבוקרים, והגשת הדיווחים לרשויות המס, זוכים לקוחות המשרד לייעוץ וליווי בסוגיות וצרכים לרבות :

  1. ייעוץ עסקי – הן ברמה האסטרטגית והן במהלך העסקים השוטף.
  2. ליווי צורכי האשראי ועבודה מול הבנקים.
  3. בדיקת כדאיות כלכלית.
  4. מיזוגים ורכישות.
  5. מבנה אירגוני ותפעולי.
  6. תגמול אנשי מפתח והדרגים האחרים.
  7. פתרון מחלוקות חשבונאיות בין בעלי העסק.
  8. מתן חוות דעת כלכליות, חשבונאיות, מימוניות.
  9. מתן שירותי יעוץ מס מיוחדים לאירועים בחיי הפירמה ובעלי מניותיה.
  10. הערכות שווי.

על מנת להבטיח מסגרת קבועה ומתמשכת של מעורבות המשרד בחיי הפירמה ובצורכי הבעלים והמנהלים בעסק, המשרד מקיים שיגרת ישיבות תקופתיות עם הלקוחות, בהן נבחנות תוצאות העסק ומתקיים דיון המהווה הערכת מצב עסקית, ובחינת המצב המיסוי על פני השנה, המוסמכת על ידי השותף ומופצת לגורמים הרלבנטיים במשרד ואצל הלקוח.

התנהלות זאת מהווה מפת דרכים לטיפול וליווי שוטף של העסק ומבטיחה טיפול רב גוני בצורכי העסק והבעלים.

על מנת ליצור עומק ורצף מקצועי, כל אחד מהלקוחות מלווה על ידי צוות קבוע הכולל שותף, מנהל מחלקה, ורואה חשבון או יועץ מס – האחראיים באופן קבוע ואישי על כל הטיפולים בתיק ועל המזכירות המקצועית של הטיפול בענייני העסק והבעלים, וזאת בעזרת צוות המומחים שמעמיד המשרד לכל נושא כנדרש.

לתיאום פגישת הכרות

פנייתך נשלחה בהצלחה !