לקט עדכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – אפריל 2024

לקט עדכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – אפריל 2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                    3 באפריל 2024

   לקוחות יקרים,                       

                                      לקט עדכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – אפריל 2024   

הרינו להביא לידיעתכם בתמצית את עיקרי עדכוני החקיקה ופסקי הדין שפורסמו בעת האחרונה:

1.   מודל "חשבוניות ישראל" בהמשך לחוזרים הקודמים בנושא, נזכיר כי מודל חשבונית ישראל מיועד להיכנס לתוקף ביום 5 במאי 2024. להלן נקודות חשובות שיש ליישם בהקדם על מנת להיות ערוכים להתנהלות תחת המודל החדש:

1.1.   על מורשה העל (בעל מניות או דירקטור או שותף בשותפות או מי שרשום כעוסק מורשה) להירשם במערכת ההרשאות של רשות המיסים בקישור הבא.

1.2.    במערכת ההרשאות של רשות המיסים מורשה העל נדרש להסמיך את הגורמים בארגון שיש להם סמכות להפיק חשבוניות מס או לקלוט חשבונית ספקים.

1.3.    לוודא עם תוכנת הנהלת החשבונות שהיא ערוכה ליישום המודל, וללמוד את אופן יישומו בתוכנה.

 לקישור לחוזר משרדנו בנושא "חשבונית ישראלמפברואר 2024 בנושא זה לחץ כאן.
לקישור לסרטוני הדרכה של רשות המיסים לחץ כאן.
לקישור לשאלות ותשובות באתר רשות המיסים לחץ כאן.

כאמור המתווה אמור להיכנס בעוד כחודש, כאשר חג הפסח חל בתקופה זאת וספק אם יהיה מענה בתקופת החג, כך שיש להיערך בהקדם. 

2.      בלו על הסולר החל משנת 2024 בוטלה האפשרות לקבלת החזרי בלו על סולר לרכבים ומשאיות שמשקלם נמוך מ 32 טון. 

3.     שכר מינימום – החל מ 1 באפריל 2024 עודכן שכר המינימום לסך של 5,880 ₪ בחודש ו 32.30 ₪ לשעה.

4.      הקפאת דמי הבראה – בעקבות מלחמת חרבות ברזל הוחלט להעניק מענקים שונים לחיילי המילואים, נוסף על תגמולי
המילואים המשולמים במסגרת חוק הביטוח הלאומי.
לצורך מימון המענקים לחיילי המילואים נחקק חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד-2024.
מקור המימון הינו ניכוי יום הבראה אחד מכלל עובדים במשק, לרבות אנשי צבא קבע (אך למעט עובדי משק בית).
המעסיק יהיה אחראי להעברת סכום הקיזוז לרשות המיסים, הנחיות על אופן יישום החוק יינתנו בהמשך.

5.  מענק סיוע לחיילי מילואים המשרתים בצו 8– רשות המיסים וקרן הסיוע של צה"ל פרסמו הוראת ביצוע לסיוע למשרתי המילואים שיש להם עסקים אשר נפגעו אגב שירותם בצו 8.
לטובת קבלת המענק נדרש להראות קשר נסיבתי לפגיעה בעסקים בשל השירות במילואים.
מסלול המענק הינו בהתאם למסלול מחזורים, כאשר יש להראות ירידה במחזורי פעילות העסק בתקופת שירות המילואים.
להוראת הביצוע בדבר מענק זה לחץ כאן.
לקישור למערכת להגשת המענק לחץ כאן.

6.      נקודות זיכוי לילדים – ביום 20.03.2024 פורסם חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024, המקנה נקודות זיכוי נוספות עבור ילדים עד גיל 3, כמפורט להלן:

·        עבור כל ילד שנולד בשנת המס תינתן נקודת נוספת זיכוי לכל הורה.

·        עבוד ילדים שמלאו להם שנה או שנתיים בשנת המס, יינתנו שתי נקודות זיכוי נוספות לכל הורה.

·        עבוד ילד שמלאו לו שלוש שנים בשנת המס, תינתן נקודת זיכוי נוספת לכל הורה.

לאור האמור לעיל, מומלץ לבחון את נקודת האיזון האישית למשיכת כספים מהחברה, בין אם בדרך של שכר ובין אם בדרך של דיבידנד.

                                 חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
                                         בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

                                                         
בכבוד רב, גוזלן לוריא ושות', רואי – חשבון

 
  

פנייתך נשלחה בהצלחה !