לקט עדכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – מרץ 2024

לקט עדכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – מרץ 2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8 בפברואר 2024

לקוחות יקרים,                  

                        


                                     לקט עדכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – מרץ 2024

הרינו להביא לידיעתכם בתמצית את עיקרי עידכוני החקיקה ופסקי הדין שפורסמו בעת האחרונה:

                                                               

 1. מודל "חשבוניות ישראל" בהמשך לחוזר משרדנו בעניין דגשים ליישום מודל חשבוניות ישראל, הרינו לעדכן כי רשות המיסים דחתה את מועד השקת המודל ליום 5 במאי 2024.

בעקבות מלחמת חרבות ברזל, ומתוך הבנה שהמשק עדיין לא ערוך ליישום שינוי משמעותי כזה, לשכת רואי החשבון ויועצי המס עדיין מנהלים שיח עם שר האוצר ורשות המיסים במטרה לדחייה היישום לסוף שנת 2024. בכל מקרה יש להיערך בהתאם לדגשים שפרסמו בחוזר.

לקישור לחוזר לחץ כאן.

 1. העלאת שיעור המע"מ בשנת 2025 כזכור במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2024-2025, הוחלט על העלאת שיעור המע"מ ל 18%. בהתאם לחוק מע"מ, חבות המע"מ נקבעת בהתאם למועד החיוב כפי שנקבע בחוק בהתאם לאופי העסקה, מכירת טובין או מתן שירותים, כלומר שיעור המע"מ נקבע בסופו של דבר בהתאם למועד החיוב.

בעסקת מכר טובין מועד החיוב הינו במועד מסירת הטובין, בעוד שבעסקת מתן שירותים מועד החיוב הינו על בסיס מזומן (למעט חריגים של מתן שירותים בידי עסקים עם מחזור גבוה מ 15 מיליון ₪ בשנה).

לאור האמור לעיל, מומלץ להיערך להעלאת שיעור המע"מ במקרים בהם מועד החיוב יהיה בשנת 2025, כך שבמסגרת ההסכמים כבר היום יודגש שסכום המע"מ הינו על פי דין, בדגש על עסקאות שירות, קבלנים ומתן שירותי בנייה, ועסקאות מכר שמועד מסירת הטובין יהיה בשנת 2025.

 1. דחיית החזר הלוואות הודעת בנק ישראלבהתאם לפרסום בכלי התקשרות, בנק ישראל הודיע על הארכת מתווה הסיוע ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי ב 3 חודשים נוספים עד ליוני 2024, זאת לאוכלוסיית הזכאים להקלות כדוגמת תושבי הדרום, תושבים שפונו מהיישובים, נפגעי מלחמה ומשפחותיהם (לרבות נפגעי מסיבת נובה) ומשרתי המילואים.
  מומלץ לבחון דחיית החזרי ההלוואות תוך שיקולי תזרים, צפי חזרת העסקים לפעילות וכדומה, והכל בתיאום ובהסכמת הבנק או הגוף המממן.
 1. הלוואות בערבות מדינה מסלול "חרבות ברזל" – ניתנה אורכה להגשת בקשה להלוואה בערבות מדינה במסלול מלחמת "חרבות ברזל" עד ליום 31 במרץ 2024.
 2. הגשת דוח שנתי לניכויים טופס 126 וטופס 856 ביום 4 במרץ 2024 פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר אופן הגשת הדיווחים השנתיים, וניתנה אורכה להגשת הדיווח עד ליום 31 במאי 2024.

להודעת רשות המיסים לחץ כאן.

תשומת הלב כי באחריות המעסיק והנהלת החשבונות או חשבות השכר לשדר ולאשר את הדיווח לפי ההנחיות בחוזר רשות המיסים.

 1. פרסום תזכיר חוק תיקום פקודת מס הכנסה להגברת השקיפות – ביום 21 בפברואר 2024 פורסם תזכיר חוק להערות הציבור בעניין הגברת השקיפות ועמידה בדרישות בינלאומיות. עיקר התיקונים המוצעים במסגרת תזכיר החוק הינם ביחס לביטול הפטורים מדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים בתקופה של 10 שנים ממועד חזרתם. ביטול הפטור הינו מהדיווח ואין שינוי ביחס לפטור ממס על הכנסות שהופקו מחוץ לישראל באותה תקופה.
 2. חובת דיווח על בעלי שליטה המחזיקים בתאגידים בארה"ב – לאחרונה חלו שינויים ביחס לחובת הדיווח בארה"ב למי שמוגדר כבעל שליטה (החזקה בשיעור של 25%) בתאגיד בארה"ב.
  משקיעים בארה"ב מתבקשים לבדוק עם רו"ח המייצג אותם ו/או החברה בשליטתם, בדבר חובת הדיווח ועמידה בדרישות הרגולציה בארה"ב.
 1. פסיקת מע"מ על שירות לתושב חוץ – ביום 26 בפברואר 2024 ניתן פס"ד בבית המשפט העליון בעניין ג'י אף איי סקיוריטיס לימיטד, בקשר לחיוב במע"מ בשיעור אפס עבור שירותים שניתנו לתושבי חוץ. פס"ד בעליון קיבל את עמדת רשויות מע"מ, הפך את ההחלטת בית המשפט המחוזי שקבע כי יחול מע"מ בשיעור אפס.
  בית המשפט העליון קבע כי שירות שנתנה המערערת לאיתור משקיעים עבור בנקים, הינו שירות שניתן גם לתושבי חוץ (הבנקים בחו"ל) וגם לתושבי ישראל המשקיעים, זאת למרות הפרדה בהסכמים בין השירות הניתן לתושב החוץ לבין זה הניתן לתושב ישראל, ולכן חייב במע"מ בשיעור מלא.

  זהו פס"ד נוסף בסוגיית הזכות לחיוב במע"מ בשיעור אפס בגין שירותים שניתנים לתושבי חוץ המקבל את עמדת רשות המיסים לפיה ככל שיש נהנה ישראלי מהשירות, יחול מע"מ בשיעור מלא.

  חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

בכבוד רב, גוזלן לוריא ושות', רואי – חשבון

 
  

פנייתך נשלחה בהצלחה !