מלחמת "חרבות ברזל" – פיצוי מעסיקים מהביטוח הלאומי חוזר מס' 16 19.05.24

מלחמת "חרבות ברזל" – פיצוי מעסיקים מהביטוח הלאומי חוזר מס' 16 19.05.24

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‏19 במאי 2024

לקוחות יקרים,                  

                          "מלחמת
חרבות ברזל – פיצוי מעסיקים מהביטוח הלאומי" – חוזר מספר 16

בהמשך לסעיף 3 בחוזר משרדנו "מאי 2024" הרינו לעדכן כי הביטוח הלאומי יפצה את המעסיקים בשיעור של 20% מתגמולי המילואים ששולמו לעובדים.
הפיצוי יועבר למעסיקים ביוזמת הביטוח הלאומי ישירות לחשבון הבנק של המעסיק.
פירוט לעניין סכום הפיצוי יישלח למעסיקים.
מצ"ב דוגמא למסמך המפרט את סכומי הפיצויים מהביטוח הלאומי.  
כזכור השיפוי הינו בגין תשלום הפרשות סוציאליות לעובדים ששירתו במילואים בתקופה מ 7 באוקטובר 2023 עד 31 בדצמבר 2024 (להלן: "התקופה").

סכום השיפוי יהיה בשיעור של 20% מסכום ההכנסה ליום של עובד מוכפל במספר ימי שירות המילואים שביצע העובד.

סכום הכנסה ליום, יחושב לפי השכר בתקופה של 3 חודשים שקדמו למילואים מחולקים ב – 90.

עובד שעבד פחות מ- 3 חודשים לפני המילואים, החישוב יעשה לפי משכורת חודש או חודשיים מחולק ב 30 או 60 ימים לפי העניין.

 תשומת הלב שיש להבחין בין סכומים להם זכאים העובדים כמפורט במסמך הביטוח הלאומי, לסכומים להן זכאים המעסיקים.

  חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

בכבוד רב, גוזלן לוריא ושות', רואי – חשבון

 
  

פנייתך נשלחה בהצלחה !