מסלול מהיר לקבלת החזרי מע"מ מרץ 2016

מסלול מהיר לקבלת החזרי מע"מ מרץ 2016

רשות המסים השיקה לאחרונה  "מסלול ירוק" לאישור החזרי מע"מ , על פיו עוסקים, העומדים בקריטריונים, יקבלו את ההחזר תוך 6 ימי עסקים.

מטרת המסלול הינה לסייע לכלל העוסקים ופרט ליצואנים, ולהבטיח המשך הפעילות הכלכלית-עסקית שלהם.

 

על מנת שעוסק יוכל להיכלל ב"מסלול הירוק" עליו לעמוד במס' תנאים.

בין היתר, על עוסק להתנהל באופן תקין , ללא יתרת חוב לרשויות המס,  להיות בעל ותק של 12 חודשים ומעלה, לדווח דוחות ההחזר בדיווח מפורט, לצבור לפחות 3 החזרי מע"מ בתקופה של 12 חודשים שקדמו לדרישת ההחזר, בעל אישור בתוקף לפטור מניכוי מס במקור ועוד.

 

מועד העברת ההחזרים תלוי בשיעור מס תשומות היבוא של העוסק:

  • אם מס התשומות מייבוא גבוה מ- 50% מכלל מס התשומות, דהיינו, מרביתו מורכב מרכישות מספקים
      מחו"ל, והוגש הדוח בין ה-1 לחודש עד ל-11 לחודש – ההחזר יועבר לעוסק תוך 6 ימי עסקים מהגשת הדוח.
  • אם מס תשומות מייבוא נמוך מ- 50% מכלל מס התשומות, דהיינו, מרביתו מורכב מרכישות מספקים
      מקומיים, ההחזר יתבצע תוך שישה ימי עסקים מהגשת הדוח, אך לא לפני ה- 17 לחודש.

 

לעיונכם, מצ"ב קישור להודעת רשות המסים: אישור החזרי מע"מ במסלול הירוק החל מדו"ח ינואר 2016.

 

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.        

פנייתך נשלחה בהצלחה !