"עדכוני חקיקה פסיקה וחוזרים – העלאת שיעור המע"מ ל 18%" – מאי 2024

"עדכוני חקיקה פסיקה וחוזרים – העלאת שיעור המע"מ ל 18%" – מאי 2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‏22 במאי 2024

לקוחות יקרים,                  

                     

                             "עדכוני חקיקה פסיקה וחוזרים – העלאת שיעור המע"מ ל 18%" – מאי 2024

בהמשך לעדכון בעניין העלאת שיעור המע"מ ל 18% החל משנת 2025, וזאת בהתאם לחוק ההסדרים לשנים 2024-2025, הרינו לעדכן כי מסתמן שהעלאת המע"מ תוקדם בחצי שנה ומתקיימים דיונים לכניסת העלייה לתוקף כבר ביום 1 יולי 2024,  בעוד כחודש וחצי.

לאור האמור לעיל, נזכיר כי שיעור המע"מ נקבע בהתאם למועד העסקה על פי הקבוע בחוק מע"מ, כאשר מועד העסקה מושפע מאופי העסקה, האם עסקת מכר או שמא מדובר בעסקת שירות.

עסקת "מכר" – ככלל מועד החיוב במע"מ בעסקת מכר הינה במועד מסירת הטובין לקונה.

לאור זאת, ייתכן שעסקאות הנחתמות בימים אלה, מועד מסירת הטובין שלהן תהיינה לאחר העלאת שיעור המע"מ,

ולכן ככל שניתן יש להיערך ולהסכים מראש עם הרוכשים על עדכון המחיר בהתאם לשיעור המע"מ שיחול כדין במועד החיוב, אפשרות נוספת הינה להקדים ככל שניתן את מועדי מסירת הטובין.

עם זאת, נזכיר כי עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי נמוך מ 2 מיליון ₪, או יצרן שמחזור הכנסותיו השנתי נמוך מ 2.15 מיליון ₪, יחול מועד החיוב בעסקת מכר על בסיס מזומן וזאת ללא תלות במועד מסירת הטובין. לפיכך לעסקים אלה מומלץ להיערך מול הלקוחות ככל שניתן ולעדכן את המחיר המוסכם בהתאם לשיעור המע"מ שיהיה כדין במועד קבלת התמורה.

דוגמא: ביום 31 במאי 2024, עוסק מכר מקרר בסך של 10,000 ₪ פלוס מע"מ. בתנאי העסקה נקבע כי תשולם מקדמה בסך 1,000 ₪ במועד החתימה, והיתרה תשולם במועד המסירה ביום 31 ביולי 2024.

כיוון שמועד מסירת המקרר הינו לאחר השינוי הצפוי בשיעור המע"מ, סכום החיוב במע"מ בעסקה זו הינו בסך של 1,800 ₪.

עסקת "שירות" – ככלל מועד החיוב בעסקת שירות הינה במועד קבלת התמורה (בסיס מזומן), אלא אם, השירות ניתן על ידי מי שמחזור העסקים שלו מעל 15 מיליון ₪ וחלה עליו תוספת י"א (נותן שירותים) להוראות ניהול ספרים. מקרים בהם השירות ניתן חלקים חלקים וניתן להפריד ביניהם, מועד החיוב יהיה בסיום השירות או בגין כל חלק מהשירות.

לאור זאת, במקומות בהם נחתמות עסקאות מתמשכות כאשר התמורה קבועה מראש, והתשלום הינו תשלום עתידי, יש להביא לכך שסכום החיוב יעודכן בהתאם לשיעור המע"מ כדין במועד החיוב.

דוגמא: ביום 15 במאי 2024 נחתמה עסקה למתן שירותים חודשיים לתקופה של 24 חודשים בתמורה לתשלום חודשי בסך 1,000 ₪ כולל מע"מ. מועד התשלום החודשי הינו ב 1 לכל חודש.

סכום החיוב מע"מ בכל תשלום חודשי בתקופה שלפני העלאת שיעור המע"מ יהיה 17% מתוך הסכום שהוסכם (כ 145 ₪), והחל מהמועד של העלאת שיעור המע"מ ל 18%, סכום החיוב במע"מ בכל תשלום חודשי יהיה כ 153 ₪ בכל חודש, לפיכך, סכום החיוב הכולל מע"מ יכול שיעלה ל 1,008 ₪  או לחילופין ככל שלא ניתן לשנות את סכום החיוב מול הלקוחות, העוסק יספוג את ההפרש.

עסקאות "שירותי בנייה" ו"מכירת מקרקעין" – ככלל, מועד החיוב במתן שירותי בנייה או במכירת מקרקעין, הינו המוקדם בין מסירת המקרקעין או סיום הבנייה לבין קבלת התמורה ובגין התמורה שהתקבלה.

עסקאות מקרקעין הינן עסקאות ארוכות טווח כאשר מועד החיוב במע"מ יהיה בוודאות עתידי, כלומר כאשר שיעור המע"מ יעלה, לפיכך יש להיערך לכך מראש בהסכמים עם מקבלי שירותי הבנייה ורוכשי המקרקעין.

כאמור לעיל, ההחלטה בדבר הקדמת העלאת שיעור המע"מ ל 1 ביולי 2024 טרם פורסמה, אולם מאחר ומדובר בטווח זמנים שצפוי להיות קצר מאוד, מומלץ להיערך בהתאם.

  חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

בכבוד רב, גוזלן לוריא ושות', רואי – חשבון

 
  

פנייתך נשלחה בהצלחה !