לקט עידכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – יולי 2023

לקט עידכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – יולי 2023

                                                                                                                                 ‏13 יולי 2023

לקוחות יקרים, 

לקט עידכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי רשות המיסים – יולי 2023

בחוזר יוני סקרנו את תיקוני המס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו–2024) התשפ"ג – 2023 (להלן: "חוק ההסדרים ו/או החוק"). בגין חלק מהתיקונים נדרשים שינויים אופרטיביים ותפעוליים של התנהלות העסקים מול רשויות המס, בעקבותיהם מפורסמים הנחיות לפעולה וחוזרים מטעם רשות המיסים.

להלן עיקרי העדכונים האחרונים של רשות המיסים, פסיקה וחקיקה.

  1. מערכת הרשאות לביצוע פעולות מקוונות: בשנים האחרונות רשות המיסים מעבירה יותר ויותר פעולות שמחויבות להיעשות באופן מקוון וזאת חלף הגעה פיזית לפקידי השומה ותחנות מע"מ. חלק מהתיקונים שחוקקו במסגרת חוק ההסדרים, הינם שעוסק יידרש לקבל מספרי חשבונית מרשויות מע"מ על מנת שניתן יהיה להתקזז עליה במע"מ, כמו כן, קבלת חשבוניות לעסקאות מול הרשות הפלסטינאית תתאפשר רק באופן מקוון.

בתאריך 29 ביוני 2023, פרסמה רשות המיסים הנחיות כיצד יינתנו השירותים באופן מקוון, ולמי יהיו הרשאות לביצוע פעולות כאמור, כאשר ההרשאות לביצוע פעולות יהיו בהתאם לחזקה של הגורם המבצע את הפעולה לבעלות על העסק.

ההרשאות יחולקו ל 3 סמכויות:

  • Super Admin (נותן הרשאה ראשית) הרשאה ברמה העליונה ביותר, מאפשרת ביצוע פעולות ומתן הרשאה לאחר לביצוע פעולות ספציפיות.
  • Admin (נותן הרשאה)הרשאה ברמה בינונית, מאפשרת פעולות שניתנו על ידי נותן הרשאה ראשית והסמכת אחר (USER) לביצוע פעולות.
  • User (משתמש) – הרשאה נמוכה ביותר, מאפשר רק ביצוע פעולות שהוסכמו על ידי אחר.

מערכת מתן ההרשאות כבר פעילה וניתן להיכנס אליה על מנת להסמיך את הגורמים הרלבנטיים.
מומלץ להיכנס למערכת ולהיערך בהתאם, שכן בהמשך פעולות מסוימות יתאפשרו רק באמצעות מערכת זאת.

להודעת רשות המיסים לחץ כאן
למערכת הרישום לשירותים דיגיטליים לחץ כאן

  1. חובות אבודים למע"מ: ביום 5 ביוני 2023 פורסם פס"ד בבית המשפט העליון בעניין צנציפר חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ, בנושא אישור חובות אבודים, כאשר חלפו 3 שנים העסקה. בית המשפט העליון דחה את הערעור ברוב דעות, ולמעשה קיבל את החלטתו של בית המשפט המחוזי. לשיטת בית המשפט על מנת להכיר בחובות אבודים לצרכי מע"מ, יש לעמוד בתנאי הקבוע בתקנה 24א לתקנות מע"מ, עד 3 שנים ממועד הוצאת החשבונית.

עם זאת, נקבע כי המערערת רשאית לפנות למנהל מע"מ בבקשה להארכת מועדים לפי סעיף 116 לחוק מע"מ. נזכיר כי סעיף 116 לחוק מע"מ מאפשר למנהל לאשר הארכת מועדים עד 5 שנים, סעיף שנעשה בו שימוש שכיח בעניין קיזוז מס תשומות מעבר ל 6 חודשים. מכאן שעמדת בית המשפט יכול להיות להיעשות בו שימוש גם לעניין חובות אבודים.

  1. טופס 161 החדש: בהמשך לפרסמנו בחוזר מאי 2023 בעניין יישומו של טופס 161 החדש, הרינו להודיע כי רשות המיסים פרסמה דגשים והנחיות נוספות בנושא. כמו כן תחילת היישום של הטופס החדש נדחה ל 1 בנובמבר 2023.

להנחיות ודגשים של רשות המיסים לחץ כאן

  1. דיבידנד מוטב: בהמשך לסקירת מצב המשק שפרסמנו במאי האחרון, פורסמו בחודשים האחרונים דיווחים אודות ירידת הגבייה ממיסים אל מול התחזיות, ירידה בפדיונות העסקים וירידה משמעותית בהשקעות בהייטק.

לאור האמור, ועל מנת לצמצם את הפערים ייתכן ובהמשך משרד האוצר ורשות המיסים יפרסמו הוראת שעה לחלוקת רווחים בשיעור מס מוטב כפי שהיה בשנת 2017.

לפיכך המלצתנו היא להמתין עם דיווח על חלוקת דיבידנד לחודשים האחרונים של השנה.

  1. פיצוי מבצע "מגן וחץ": ביום 19 ביוני 2023, פרסמה רשות המיסים הנחיות להגשת תביעות פיצוי עקיף בגין מבצע "מגן וחץ" שארע במהלך חודש מאי 2023. קבלת הפיצוי ואופן חישובו מותנים באופי פעילות העסק, משך הפסקת הפעילות בו לפי הנחיות פיקוד העורף והמרחק שלו מאזור רצועת עזה.

לעיון בהנחיות רשות המיסים   לחץ כאן

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת. בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.
בכבוד רב, גוזלן לוריא ושות', רואי – חשבון

פנייתך נשלחה בהצלחה !