שיטת עבודה

שיטת עבודה

היערכות המשרד נועדה לספק ללקוחותיו את השירותים באופן שוטף ועקיב, כך שהטיפול בכל תיק יבטיח מכלול יסודי של התייחסויות במהלך השנה ומענה שוטף לצרכי הלקוח.

לשם כך נערך המשרד בהתארגנות מחלקתית. בראש כל מחלקה ניצב שותף הפועל יחד עם מנהל המחלקה ורואי חשבון מבקרים ויועצי מס לאספקת השירותים. לכל אחד מרואי החשבון ויועצי המס אחריות על רשימת לקוחות קבועה, והוא פועל יחד עם השותף הממונה עליו לכיסוי כל הנדרש בתיק.

השיטה כמתואר לעיל נועדה ליצור היכרות מעמיקה של הלקוח, ולהבטיח רצף אינטנסיבי וסביבת טיפול אינטימית לכל צרכי הלקוח.

לתיאום פגישת הכרות