קיצור שעות עבודה שבועיות לשכירים במשק מרץ 2018

קיצור שעות עבודה שבועיות לשכירים במשק מרץ 2018

הרינו לעדכן, כי ביום 19 במרץ 2018 נחתם צו הרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה במשק, אשר חל על כלל העובדים והמעסיקים במשק, על פיו החל מיום 1 באפריל 2018, שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת מ-43 שעות שבועיות, ל-42 שעות שבועיות ללא הפחתת שכרם של העובדים.

 

להלן נקודות לתשומת ליבכם :

  • שעת העבודה, אשר תופחת משבוע העבודה, תיקבע בין המעסיק לעובד, בהתאם לצרכי המשרה וככל שניתן – בהתחשב בצרכי העובד.
  • עובד שיעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר – יהיה זכאי לתמורה נוספת בעד השעה הנוספת.
  • לעובדים במשמרות, ייקבע המעסיק את שעות העבודה בכל משמרת בהתאם לצרכי העבודה. 
  • בהתאם לקיצור שבוע העבודה, השכר השעתי יחושב על בסיס של 182 שעות חודשיות (במקום 186 שעות חודשיות).
  • קיצור שבוע העבודה לא יחול על עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליהם מכוח הוראות סעיף 30(א) לחוק.

    חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.
    בכל מקרה בו מתעוררת שאלה, אנו עומדים לרשותכם במתן מענה.

 

פנייתך נשלחה בהצלחה !