שירותים

שיטת עבודה בגוזלן לוריא ושות'

היערכות המשרד נועדה לספק ללקוחותיו את השירותים באופן שוטף ורצוף, כך שהטיפול בכל תיק יעניק מכלול של שירותים מקצועיים במהלך השנה ומענה שוטף לצרכי הלקוח.

 

על מנת להבטיח טיפול מיטבי בתיק הלקוח, המשרד מקיים ישיבות חתך תקופתיות, במהלכן נבדקים ביצועי העסק ביחד עם הלקוח ומבוצעות הערכות מצב עסקיות ומיסוייות, אשר בעקבותיהן מתקבלות החלטות בקשר לניהול העסק, שכר השותפים, מקדמות המיסים לרשויות וכדומה.

לשם כך, נערך המשרד בהתארגנות מחלקתית ובראש כל מחלקה ניצב שותף, אשר פועל יחד עם מנהל המחלקה, רואי חשבון מבקרים ויועצי מס לאספקת השירותים.

כל אחד מרואי החשבון ויועצי המס אחראי על רשימת לקוחות קבועה, והוא פועל יחד עם מנהל המחלקה והשותף הממונה עליו, לכיסוי כל הטיפולים הנדרשים בתיק.

באופן זה, לכל לקוח יש רו"ח/יועץ מס קבוע, אשר מטפל בענייניו בעזרת צוות השותפים והמנהלים המתמחים במגוון תחומים מקצועיים.

רואי החשבון או יועצי המס אשר מרכזים את הטיפול בתיק הלקוח עושים זאת ברצף מתחילת השנה ועד לסופה, ובתחום אחריותם – דוחות תקופתיים במהלך השנה, ביקורת הדוחות הכספיים, הכנת ישיבות החתך התקופתיות, דיווחים לרשויות המס וכו'.

שיטת העבודה כמתואר לעיל, נועדה ליצור היכרות מעמיקה עם כל צורכי העסק, ולהבטיח רצף אינטנסיבי וסביבת טיפול אינטימית לכל צרכי הלקוח.

לתיאום פגישת הכרות

פנייתך נשלחה בהצלחה !